Primavera Reizen

Disclaimer

Bedrijfsinformatie

 1. Home
 2. Bedrijfsinformatie
 3. Disclaimer
 • Uitstekende service
 • Al 30 jaar uw Portugal specialist
 • Scherp geprijsd
 • Nederlandssprekende reisleiding
 • Disclaimer

  Algemene voorwaarden
  Op alle via deze website door Primavera Reizen aangeboden vakanties zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing, alsmede de aanvullende voorwaarden van Primavera Reizen voor het online boeken van reizen.

  Zorgvuldigheid
  Primavera Reizen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Primavera Reizen nooit aansprakelijk gesteld worden.

  Voorbehoud
  Primavera Reizen behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle vlucht- en reisinformatie zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

  Herroeping aanbod
  Ons aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

  Hyperlinks
  Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website en in ons FAQ-systeem. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Primavera Reizen is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. De uitgebreide vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

  Elektronische communicatie en bewijs
  De administratie van Primavera Reizen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de hoofdboeker in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

  Kwalificatiesysteem
  Primavera Reizen hanteert een eigen kwalificatiesysteem. Door middel van het aantal sterren wordt aangegeven wat u van de kwaliteit van een bepaalde accommodatie kunt verwachten. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de faciliteiten van de accommodatie en de inrichting van de kamers en appartementen, maar ook met de sfeer van het complex en de waardering die de Primavera Reizen gasten hiervoor hebben uitgesproken. Het kan dan ook voorkomen dat Primavera Reizen een accommodatie anders kwalificeert dan ter plaatse officieel is aangegeven.

  Publicatie
  De op de site afgebeelde plattegronden zijn tot stand gekomen in samenwerking met Toeristiek. De op de site van Primavera Reizen getoonde foto's zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, de plaatselijke VVV's, verschillende sportmerken en enkele (professionele) fotografen. De bij de accommodaties getoonde foto's dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Primavera Reizen nooit aansprakelijk worden gesteld. Primavera Reizen behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een brochure, advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van Primavera Reizen hersteld worden, zodat u altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.

  Copyright
  Copyright Primavera Reizen. Niets van de website of brochure van Primavera Reizen mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primavera Reizen.