Lidmaatschappen

Bedrijfsinformatie

  1. Home
  2. Bedrijfsinformatie
  3. SGRANVRAL
  • Uitstekende service
  • Al 30 jaar uw Portugal specialist
  • Scherp geprijsd
  • Nederlandssprekende reisleiding

Primavera Reizen is aangesloten bij de volgende lidmaatschappen:

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) Primavera Reizen (KvK nr. 3609) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De volledige SGR-garantieregeling is terug te vinden op www.sgr.nl/garantieregeling. De SGR garantie is alleen van toepassing op onze pakketreizen, en niet op onze losse vliegtickets.

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR (ANVR nummer: 05098). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. In de laatste boekingsstap moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden incl. ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Thuiswinkel Waarborg en E-commerce Europe
Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde kwaliteitskeurmerk voor online winkelen. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Meer info hier.
E-commerce Europe is een vereniging die meer dan 100.000 bedrijven vertegenwoordigt die goederen en / of diensten online verkopen aan consumenten in Europa.