Primavera Reizen

Voorwaarden

Bedrijfsinformatie

  1. Home
  2. Bedrijfsinformatie
  3. Voorwaarden
  • Uitstekende service
  • Al 30 jaar uw Portugal specialist
  • Scherp geprijsd
  • Nederlandssprekende reisleiding

Voorwaarden Primavera Reizen

Indien u een boeking maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de ANVR-voorwaarden en de voorwaarden van Primavera Reizen. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. Primavera Reizen gaat er, indien u een verzekering heeft afgesloten, vanuit dat u op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast gaat Primavera Reizen ervan uit dat u de reisinformatie op de website heeft gelezen. Hieronder vindt u de verschillende voorwaarden die Primavera Reizen hanteert.

Herroeping aanbod
Ons aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Indien u een boeking maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de ANVR-voorwaarden en de voorwaarden van Primavera Reizen. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. Primavera Reizen gaat er, indien u een verzekering heeft afgesloten, vanuit dat u op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast gaat Primavera Reizen ervan uit dat u de reisinformatie op de website heeft gelezen. Hieronder vindt u de verschillende voorwaarden die Primavera Reizen hanteert.